Wednesday, May 9, 2018

Radicale landbouw

Op anarchisme.nl vindt men veel teksten van Murray Bookchin terug die in het Nederlands vertaald werden, nu ook Radicale landbouw, een tekst die in het Engels voor het eerst verscheen in 1972. Bij mijn weten heeft Murray daarna nooit nog zoveel over landbouw geschreven. In 1962 schreef hij, onder het pseudoniem Lewis Herber, ook al het boek Our synthetic environment, waarin hij waarschuwde voor de gevaren van het gebruik van pesticiden.

Friday, April 20, 2018

Nieuw interview met Janet Biehl

Vredesactivist Ludo De Brabander interviewde Janet Biehl, de Koerdische solidariteitsactiviste en vertaalster van verschillende boeken over de Koerdische kwestie naar het Engels. Ze komt uit Vermont, de kleine ‘Green Mountain State’ in het noorden van de Verenigde Staten. Ze was medewerkster en metgezel van Murray Bookchin in de laatste 19 jaar van diens leven.

Monday, April 16, 2018

Boekvoorstellingen 'Sociale ecologie en politiek' van Murray Bookchin - Antwerpen, Dendermonde, Mechelen

Met Roger Jacobs, samensteller van het boek. ---- In de bundel Sociale ecologie en politiek zijn acht vertalingen van de meest kenmerkende en invloedrijke artikelen van Murray Bookchin opgenomen. Deze Joods-Amerikaanse filosoof werkte een innovatieve libertaire theorie uit, waarin de aandacht uitgaat naar het oplossen van de fundamentele ecologische, sociale, economische en politieke problemen van de moderne tijd. Geplande boekvoorstellingen: Avondlezingen in Mechelen (donderdag 26 april om 20u, boekhandel De Zondvloed), Antwerpen (donderdag 3 mei om 20u, boekhandel De Groene Waterman) en Dendermonde (dinsdag 8 mei om 19u45, georganiseerd door Vorming+).

Sunday, April 8, 2018

Als kind voortbouwen op de Joodse Verlichting

Hier vind je een filosofische inleiding tot het leven en werk van Murray Bookchin, gepubliceerd in 2002 en geschreven door Roger Jacobs. De tekst gaat onder andere over hoe hoe Bookchin voortbouwde op de Joodse Verlichting, en daarna evolueerde van Marxist tot Sociale Ecologist (en hoe dat zo kwam).

Wednesday, April 4, 2018

Andy Price over het politieke project van Murray

Op de site van Globalinfo verschenen er twee vertaalde artikelen van de Britse politicoloog Andy Price, uit het boek Recovering Bookchin. Social Ecology and the Crises of Our Time. Andy Price: "Kan Bookchins model van directe democratie en gemeentelijk zelfbeheer verhinderen dat er nieuwe vormen van hiërarchie en overheersing zouden kunnen onstaan? Volgens Bookchin vormt de directe democratie van de wijkraden een school waarin een nieuwe manier uitgewerkt wordt om de wereld vorm te geven maar ook een nieuwe manier om te reageren op de sociale problemen van hiërarchie en overheersing." De vertaling deed Johny Lenaerts, en de teksten zijn eerder verschenen in het tijdschrift Buiten de Orde.

Monday, April 2, 2018

Sociale ecologie en politiek, een interview met initiatiefnemer Roger Jacobs

Recent verscheen er een boek van Murray Bookchin in het Nederlands. Sociale ecologie en politiek is nu al het boek van het jaar, niet omdat het zoveel interesse van mensen wekt maar wel omdat het een boek is dat op een zeer goed moment komt. Meer op de blog van Andere pen.

Sunday, March 4, 2018

Walter Lotens recenseert werken van Ico Maly en Murray Bookchin

Je kent Walter Lotens misschien van zijn reisverhalen of zijn geschiedschrijving van het Antwerpse socio-culturele centrum Elcker-ik. Maar Walter schrijft niet alleen boeken, hij maakt ook boekrecensies. En de meest recente boekbesprekingen van zijn hand zijn meer dan de moeite om te lezen. In 'Antiverlichtingsidealen, het nieuwe normaal' bespreekt Lotens het nieuwe boek van Ico Maly over Nieuw Rechts. Aan de hand van het boek maakt hij duidelijk hoe Bart De Wever en Donald Trump uit het vaatje tappen van een nieuwe ideologische stroming die ontstond uit een reactie op het Nieuw Links van de jaren zestig, en hoe het bespelen van 'sociale' en andere media daarbij extra belangrijk wordt. "Maly schraapt de honing weg, duikt in de algoritmische onderwereld van het net en dringt zo door tot de harde kernboodschap van Trump en De Wever."
Als reactie op Nieuw Rechts hoopt Walter Lotens "een Nieuw, meer anarchistisch geïnspireerd Links", mee op de rails te krijgen. Hij zoekt daarvoor inspiratie in het municipalisme van Murray Bookchin en anderen, een politieke praktijk waarin meer ruimte is voor de idee van het lokale, de wijk en de gemeente als basis van zelfbestuur. Over Bookchin en zijn municipalisme schrijft Walter Lotens wel meer de laatste tijd. In 'Over een duurzame en libertaire samenleving' recenseert hij het werk van Murray Bookchin dat onlangs bij Uitgeverij Kelder verscheen. Het is al zeer lang geleden dat er nog eens een boek van Bookchin in het Nederlands verscheen. 'Sociale ecologie en politiek' is echter zeer de moeite om te lezen, en is vooral een bundeling van teksten die een overzicht bieden van het denken van een sociale filosoof uit Noord-Amerika van wie de politieke voorstellen steeds meer aan invloed winnen.