Friday, September 4, 2020

Kelder uitgeverij brengt nieuw boek over municipalisme uit

 

 


 

 

Municipalisme is een nieuw boek dat teksten van Roger Jacobs, Murray Bookchin en Peter Kropotkin bij elkaar brengt. Kelderuitgeverij uit Utrecht bracht het uit. Hier is een recensie die Walter Lotens schreef.

Thursday, May 28, 2020

Murray's leven en zijn visie op verzet en democratie

Op de site van het Masereelfonds verscheen onlangs een nieuwe tekst van Johny Lenaerts, 'Murray Bookchin en de ecologische basisdemocratie'. Johny werkte mee aan de oprichting van deze blog. Daarnaast is hij publicist en vertaler. Vertaalde o.m. Michael Lausberg, ‘De Filosofie van Peter Kropotkin’ (2019); Simone Weil, ‘Onderdrukking en vrijheid’ (2018); Siegbert Wolf, ‘Milly Witkop, anarchiste en feministe’ (2016); Rudolf Rocker, ‘Onder Joodse arbeiders’ (2015).

Bij het overlijden van Marius De Geus

Triest nieuws. Vroeg heengegaan: Marius De Geus. Ik heb twee keer kort met hem een gesprek gehad. De eerste keer heel lang geleden, toen hij me vertelde dat hij niet alleen in Anarchistische kringen actief was maar ook in twee Nederlandse partijen: GroenLinks en De Groenen. Het was niet lang nadat hij in 1993 enige bekendheid had verworven met een eigen boek: 'Politiek, milieu en vrijheid - Over de onbeheersbaarheid van de milieucrisis, de rusteloze afvalmaatschappij en de noodzaak van een telescopische ecostaat'. Hij filosofeerde graag over de oorzaken van de ecologische crisis en was iemand die het pragmatische genegen was. Hij schreef ook een lange inleiding voor het boek 'Sociale ecologie en politiek', de verschijning en verspreiding van dit boek was een project waar ik wat aan meewerkte (door voorbereiding van publicatie, verdeling en promotie). Het boek verscheen twee jaar geleden. Het bundelde veel in het Nederlands vertaalde teksten van Murray Bookchin. Meer over Marius in een tekst van Thom Holterman.

Friday, March 6, 2020

'Paden naar een groene toekomst', nieuw boek van Murray Bookchin in het Nederlands

Er verscheen onlangs bij Kelderuitgeverij een nieuw boek van Murray Bookchin in het Nederlands: 'Paden naar een groene toekomst'. De vertaling en het voorwoord zijn door Johny Lenaerts gemaakt. De oorspronkelijke titel van dit werk is 'Remaking Society: Pathways to a Green Future', het verscheen in 1989. In de jaren negentig werd het vertaald in het Duits, Frans, Grieks, Turks, Noors, Japans en Russisch. Bookchin beschouwde dit werk zelf als één van de sleutelwerken om zijn sociale ecologie te begrijpen.

Thursday, November 21, 2019

Nieuwe boeken over sociale ecologie in het Frans

De laatste tijd verschijnt er steeds meer in het Frans als het over sociale ecologie gaat. Niet alleen van Murray Bookchin (vertaald) maar ook over hem. Voor meer informatie zie hier.


Saturday, May 25, 2019

Derde Internationale Bijeenkomsten van de sociale ecologie

Met haar veelheid aan ecologische en solidaire projecten die al bestaan, is Luik een vruchtbaar terrein voor de zaden van de sociale ecologie. Als inwoners van deze stad hebben we zin gekregen om samen te komen en de Derde Internationale Bijeenkomsten van de sociale ecologie (IIIᵉ RIES) te organiseren. Deze bijeenkomsten zijn geïnspireerd door het denken van Murray Bookchin. Nadat ze plaatsvonden in Lyon en Bilbao ontvangen wij ze hier in Luik.


De reden van deze bijeenkomsten: ons samenlevingsmodel herdenken.

We zijn met steeds meer mensen die samen een uitweg zoeken om het kapitalistische systeem achter ons te laten, een systeem dat steeds meer autoritair en destructief wordt. Deze bijeenkomsten zullen een moment vormen om na te denken over de organisatie en de uitwisseling tussen personen en groepen die zich betrokken voelen bij de transformatie van de maatschappij.
De logica van het marktkapitalisme en het winstdenken vergiftigen de ganse samenleving, en dit resulteert vaak in de vernietiging van sociale banden en ecosystemen. De onderwerping aan het kapitalisme, die gegarandeerd wordt door de bestaande regeringen en het economische systeem dat gebaseerd is op competitie en groei, doet voort met gewapende conflicten en brengt het leven op onze planeet in gevaar.

Vermits de invloed van het kapitalisme op de werking van onze maatschappijen groot is, blijken politieke, economische of gedeeltelijk sociale hervormingen onvoldoende en zelfs nutteloos. Een radicale omkering van de huidige structuren en onze huidige manier van denken en handelen is nodig. De volgende vragen komen naar voor: “Wat te doen? en “Waar naartoe?”.

Wat is de sociale ecologie?

Doorheen een analyse van revolutionaire bewegingen en de geschiedenis presenteert de sociale ecologie die door Murray Bookchin is gearticuleerd perspectieven en hulpmiddelen voor een vrije samenleving: politiek en economisch zelfbeheer, directe democratie in communes die samenwerken in een confederatie. Vandaag tonen verschillende reële ervaringen dat een organisatie volgens de principes van de sociale ecologie mogelijk is: democratisch confederalisme in Rojava, Zapatista-gemeenschappen in Chiapas en de ZAD in Notre-Dame-des-Landes. En zeer recent nog hebben de Gele hesjes van Commercy een volksvergadering in het leven geroepen die voortbouwt op libertair municipalisme.

Doe met ons mee!

Het is enkel collectief dat we een moderne, vrije en ecologische maatschappij kunnen opbouwen. Niemand gaat het in onze plaats doen. Wij nodigen jullie uit om ons in Luik te vervoegen van 26 tot en met 29 september 2019, voor een conferentie/debatten/workshops/concerten/maaltijden/feest/(…) om samen na te denken en een beweging op te bouwen.

Tekst overgenomen van ecologiesociale.be. Hier vind je de blog van de bijeenkomst.

Sunday, February 3, 2019

Over het ecologische anarchisme

Vandaag las ik een tekst van Thom Holterman, uit maart. De tekst heet 'Murray Bookchin: Sociale Ecologie En Politiek. Op weg Naar Libertair Municipalisme' en is hier te lezen. Deze bijdrage op zijn blog had ik nog niet gelezen. Thom publiceert nu eenmaal vaak, en ook over veel andere dingen dan de teksten van de ecologische denker Murray Bookchin. Thom Holterman gaat in deze tekst uit maart onder andere in op de vraag waarom Murray zich op het einde van zijn leven stevig van het anarchisme afkeerde. Hetgeen Thom niet helemaal begrijpt, en waar hij niet mee akkoord is. Een groot deel van het antwoord ligt wellicht in het gegeven dat Murray niet de geschiedenis wou ingaan als vooral bekend staand om zijn ecologisch anarchisme. Lange tijd was hij de bekendste der 'eco-anarchists', om de Engelse term te gebruiken. Hoe ouder hij werd hoe meer mensen zichzelf ecologische anarchisten begonnen te noemen waar Murray Bookchin weinig mee gemeen had, zoals de naar een primitieve samenleving verlangende en de zich van technologie afkerende anarcho-primitivisten bijvoorbeeld. Toch bleven mensen Murray een anarchist noemen. Hij reageerde daar op door zichzelf geen anarchist maar een 'libertarian socialist', een vrije socialist, te noemen. Gek is dat niet. De oude Bookchin had bijvoorbeeld meer gemeen met neomarxisten, linkse sociaaldemocraten en ecosocialisten dan met de ecologische anarchoprimitivisten. Ook met een "rechts anarchisme" wou hij weinig te maken hebben.