Friday, July 15, 2022

George Monbiot en het communalisme

Ook George Monbiot heeft het nu over de communalistische opvattingen van Murray Bookchin, en wel hier. Als iemand die deze opvattingen sinds de jaren '90 (veel) bekender heeft proberen te maken maakt dit me tevreden. Opvattingen krijgen meer canon indien ze door bekende opiniemakers worden opgepikt. In Turkije was en is er Abdullah Öcalan die daar meer bekendheid aan heeft gegeven, en in het VK is er nu George Monbiot. In de VS heeft Noam Chomsky er weleens aandacht aan besteed. In België komt er niets over deze opvattingen in de reguliere media. In Frankrijk en nu ook het VK lijkt me de situatie iets beter te zijn wat dat betreft. In Nederland had De Groene Amsterdammer er weleens aandacht voor, maar dat behoort toch minder tot de reguliere media dan The Guardian. De erkenning van Bookchin als politieke filosoof zal misschien sneller in arme landen komen, Koerdistan of Mexico bijvoorbeeld, dan in de rijke landen. Maar mijn verwachting is dat die erkenning nog verder zal uitbreiden. Dat kan echter lang duren. Hannah Arendt brak ook pas enkele decennia na haar overlijden echt door als politieke denker.Sunday, June 19, 2022

Nieuwe website in het Nederlands over sociale ecologie

De sociale ecologie website is een initiatief van Rafa Grinfeld en Roger Jacobs, in samenwerking met Johny Lenaerts. Het opzet van deze site is voorlopig oudere relevante teksten in verband met sociale ecologie en aanverwante stromingen te leveren. Het is een site in opbouw. Later komen er ook nieuwere teksten op. In de eerste teksten hebben we veel aandacht voor de opvattingen van Janet Biehl en Murray Bookchin, en het ook wel wat over het ontgroei denken van Serge Latouche of het democratisch confederalisme van Abdullah Öcalan. Deze nieuwe website is hier te vinden.

Saturday, January 22, 2022

Over Janet Biehl

 "Groei en winst zijn harde voorwaarden van het kapitalisme. En die kenmerken zijn fundamenteel in tegenspraak met de praktische realiteit van onderlinge afhankelijkheid en terughoudendheid. Zowel in sociale termen, als in termen van de capaciteit van de planeet om het voortbestaan van leven te garanderen."

Janet Biehl, 1998
Janet Biehl schreef op het einde van de vorige eeuw ecofeministische werken, o.a. het boek 'Finding our way. Rethinking ecofeminist politics'. Ze koppelde haar ecofeminisme aan libertair socialisme. Later koos ze vele jaren nog meer expliciet voor de sociale ecologie van o.a. haar partner Murray Bookchin, de bekendste sociale theoreticus en filosoof van de sociale ecologie stroming.

Sunday, June 20, 2021

Radicaal municipalisme in Commercy

"Nergens in Frankrijk, buiten dan in Commercy waar de gele hesjes de ideeën van Murrray Bookchin naar voren schoven, werd er gekozen voor deze radicale invulling van municipalisme." Dat schreef Walter Lotens vorig jaar. Het maakte me benieuwd naar een avonddebat gisteren in Brussel, want daar sprak iemand van die gele hesjes. Met een municipalistische groep, niet alle gele hesjes in Commercy konden het smaken, deed hij vorig jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De groep had een minimaal verkiezingsprogramma: voor directe democratie en het op lange termijn tegemoetkomen aan de sociale en ecologische eisen die zich gaan opdringen. Andere radicale municipalisten die aan gemeenteraadsverkiezingen meededen hadden een uitgewerkter, intellectueler overkomend programma met allerlei geformuleerde doelstellingen voor op korte en op lange termijn. De nieuwe electorale groep in het kleine Commercy had vier stemmen tekort om aan de tweede stemronde te kunnen deelnemen. Toch haalde de groep bijna 10% van de stemmen binnen. Wat allesbehalve slecht is voor een nieuwe electorale groep natuurlijk. Bovendien zag men in de lokale kringen van gele hesjes een verschuiving naar links. Tuesday, April 27, 2021

De As over Murray Bookchin

 Uit de oude doos: een speciaalnummer over Bookchin van De As uit 1990. Hier te vinden.Monday, April 5, 2021

Sociale Ecologie vs. 'Deep Ecology': een uitdaging voor de ecologische beweging

Vertaling van Murray Bookchin’s artikel “Deep Ecology vs. Social Ecology” (verschenen in The Raven, nr.3, Freedom Press, 1987). Daarin trekt hij fel van leer tegen de zogenaamde 'deep’ ecology en pleit hij voor een sociale ecologie. 

Hier te vinden.Foto: deep ecologist Dave Foreman (links) en social ecologist Murray Bookchin (rechts)

Friday, January 1, 2021

Honderd jaar Murray Bookchin

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Murray Bookchin geboren werd. 2021 zetten wij dan ook graag internationaal als sociale ecologisten in het teken van dit honderdjarige jubileum. Binnenkort komt er bijvoorbeeld een nieuw boek uit met ook een bijdrage in van Roger Jacobs.

 'A book launch event for "Enlightenment and Ecology" celebrating the life and work of Murray Bookchin (January 14, 1921 – July 30, 2006).' Opgelet: op donderdag 14 januari om 19u Belgische/Nederlandse tijd en online. Meld je hier aan.