Sunday, June 20, 2021

Radicaal municipalisme in Commercy

"Nergens in Frankrijk, buiten dan in Commercy waar de gele hesjes de idee├źn van Murrray Bookchin naar voren schoven, werd er gekozen voor deze radicale invulling van municipalisme." Dat schreef Walter Lotens vorig jaar. Het maakte me benieuwd naar een avonddebat gisteren in Brussel, want daar sprak iemand van die gele hesjes. Met een municipalistische groep, niet alle gele hesjes in Commercy konden het smaken, deed hij vorig jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De groep had een minimaal verkiezingsprogramma: voor directe democratie en het op lange termijn tegemoetkomen aan de sociale en ecologische eisen die zich gaan opdringen. Andere radicale municipalisten die aan gemeenteraadsverkiezingen meededen hadden een uitgewerkter, intellectueler overkomend programma met allerlei geformuleerde doelstellingen voor op korte en op lange termijn. De nieuwe electorale groep in het kleine Commercy had vier stemmen tekort om aan de tweede stemronde te kunnen deelnemen. Toch haalde de groep bijna 10% van de stemmen binnen. Wat allesbehalve slecht is voor een nieuwe electorale groep natuurlijk. Bovendien zag men in de lokale kringen van gele hesjes een verschuiving naar links. Tuesday, April 27, 2021

De As over Murray Bookchin

 Uit de oude doos: een speciaalnummer over Bookchin van De As uit 1990. Hier te vinden.Monday, April 5, 2021

Sociale Ecologie vs. 'Deep Ecology': een uitdaging voor de ecologische beweging

Vertaling van Murray Bookchin’s artikel “Deep Ecology vs. Social Ecology” (verschenen in The Raven, nr.3, Freedom Press, 1987). Daarin trekt hij fel van leer tegen de zogenaamde 'deep’ ecology en pleit hij voor een sociale ecologie. 

Hier te vinden.Foto: deep ecologist Dave Foreman (links) en social ecologist Murray Bookchin (rechts)

Friday, January 1, 2021

Honderd jaar Murray Bookchin

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Murray Bookchin geboren werd. 2021 zetten wij dan ook graag internationaal als sociale ecologisten in het teken van dit honderdjarige jubileum. Binnenkort komt er bijvoorbeeld een nieuw boek uit met ook een bijdrage in van Roger Jacobs.

 'A book launch event for "Enlightenment and Ecology" celebrating the life and work of Murray Bookchin (January 14, 1921 – July 30, 2006).' Opgelet: op donderdag 14 januari om 19u Belgische/Nederlandse tijd en online. Meld je hier aan.

Friday, December 4, 2020

Coen en Willem lazen 'What is social ecology?'

'Rode honden!' is een nieuwe podcast van Coen en Willem. Twee vrienden die naar eigen zeggen totaal ongeschikt zijn om over de onderwerpen van de podcast te spreken, maar het toch doen. Ik beluisterde hun recente bijdrage over het essay 'What is Social Ecology?' en vond het toch de moeite om met jullie te delen. Sociale ecologie is misschien (nog) niet hun specialisme maar het is zeker goed dat ze de moeite namen om hun reflecties met ons te delen.

Rode honden!

In deze episode van de podcast wordt dus een essay van Murray Bookchin uit 1993 besproken. Dit wordt verder verbonden met de huidige klimaatproblematiek van de 21ste eeuw. Het essay is trouwens ook vertaald in het Nederlands en verscheen in die vertaalde versie in het boek 'Sociale ecologie en politiek', enkele jaren geleden uitgegeven bij Kelder.


Sociale ecologie?
Reason, creativity and freedom: The communalist model | Institute for Social  Ecology

Friday, November 27, 2020

Murray Bookchin online en in het Nederlands: een overzicht

In 1991 verscheen er bij De As een speciaalnummer over Murray Bookchin. Dat vindt men hier terug in pdf vorm. Er verschenen trouwens regelmatig in het Nederlands vertaalde teksten van Murray Bookchin in De As. Veel van en over Murray Bookchin dat online in het Nederlands verschenen is vind je hier terug. Ook nog op sites als globalinfo.nl, oikos.be en libertaireorde.wordpress.com vind je soms dingen over hem terug.

Friday, September 4, 2020

Kelder uitgeverij brengt nieuw boek over municipalisme uit

 

 


 

 

Municipalisme is een nieuw boek dat teksten van Roger Jacobs, Murray Bookchin en Peter Kropotkin bij elkaar brengt. Kelderuitgeverij uit Utrecht bracht het uit. Hier is een recensie die Walter Lotens schreef.